Functieomschrijving

Medewerker onderwijsontwikkeling – kwaliteitszorgmedewerker

Bedrijfsdetails

De Vrije Universiteit Brussel is al 45 jaar een hoofdrolspeler in het Vlaamse hoger onderwijslandschap. De universiteit telt 15 000 studenten en samen met haar ziekenhuis UZ Brussel stelt ze meer dan 6000 mensen te werk. De Vrije Universiteit Brussel is de grootste Nederlandstalige werkgever in de hoofdstad.

De faculteiten, diensten en afdelingen van de universiteit zijn verspreid over twee groene campussen in het Brussels Gewest: Etterbeek en Jette.

Functie

Vanuit het centrale departement Onderwijs- en Studentenbeleid voer je opdrachten uit in het kader van de kwaliteitszorg van het onderwijs, met het oog op het verbeteren en stimuleren van de kwaliteit van de opleidingen en op de verdere ontwikkeling van een kwaliteitscultuur. Je werkt onder leiding van de coördinator van de entiteit Kwaliteitszorg en volgt een aantal opleidingen uit de faculteiten Recht en Criminologie en Economische en Sociale Wetenschappen & Solvay Business School op in samenwerking met de betrokken opleidingsraden.

Concreet houdt dit in:

 • Je ondersteunt opleidingsraden in functie van de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Je neemt deel aan opleidingsraden en geeft op maat didactisch advies, onder meer over het opstellen van leerresultaten, evaluatiebeleid, de afstemming van leerresultaten, werk- en evaluatievormen. Je adviseert en ondersteunt opleidingsraden bij het opvolgen van werkpunten die voortkomen uit kwaliteitszorginstrumenten en -processen.
 • Je biedt ondersteuning bij kwaliteitszorgprocessen zoals interne en externe kwaliteitsbeoordelingen en volgt procedures met betrekking tot kwaliteitszorg op.
 • Je voert focusgesprekken met studenten en rapporteert hierover.
 • Je schrijft verslagen van interne kwaliteitsbeoordelingen en bereidt dossiers met betrekking tot kwaliteitszorg voor.
 • Je volgt procedures op met betrekking tot aanvragen voor nieuwe opleidingen.
 • Je draagt bij aan de implementatie van het centrale onderwijsbeleid in de opleidingen en de monitoring daarvan.
 • Je vervult een mediërende functie tussen Onderwijs- en Studentenbeleid enerzijds en de opleidingsraden en faculteiten anderzijds.

Je draagt bij aan de werking van de entiteit Kwaliteitszorg, o.a. door het mee (verder) ontwikkelen van instrumenten, handleidingen en trainingen ter ondersteuning van de opleidingsraden.

Profiel

 • Vereiste deskundigheid en/of diploma’s: masterdiploma, aangevuld met affiniteit voor onderwijskundige thema’s
 • Je bent vertrouwd met de academische wereld en hebt een goed inzicht in de onderwijsstructuren, in het bijzonder van de universiteit en de ontwikkelingen in het hoger onderwijs.
 • Je hebt ervaring met kwaliteitszorgsystemen en je weet hoe je veranderingsprocessen kunt faciliteren.
 • Je hebt ervaring met het opvolgen van procedures.
 • Je hebt organisatorisch talent in het plannen, uitvoeren en opvolgen van taken en werkt zeer nauwgezet.
 • Je neemt graag initiatief.
 • Je bent klantgericht en kan goed omgaan met mensen; je werkt graag met anderen samen en neemt graag een adviserende rol op.
 • Je slaagt erin om je mening, aanpak of visie zowel mondeling als schriftelijk goed over te brengen, door goed onderbouwde argumenten te gebruiken, door dialoog en overleg aan te gaan, door je bevoegdheid en deskundigheid gepast aan te wenden en door gepaste strategieën uit te bouwen.
 • Je bent in staat om je aan te passen aan wijzigende omstandigheden of ten opzichte van verschillende personen en je kan tegen een stootje wanneer je tegenslag ondervindt.
 • Je hebt uitstekende verbale en schriftelijke communicatievaardigheden in het Nederlands en het Engels.
 • Je vaardigheden in het gebruik van courante pc-toepassingen (MS Office, Outlook, internet) zijn excellent.
 • Je bent in staat om een goed inzicht te krijgen in informatie en om die helder samen te vatten en te beoordelen.
 • Je hebt een duidelijk beeld van je huidige “kennen en kunnen” en van de richting waarin je je loopbaan wil sturen. Je weet wat nodig is om verder te groeien op professioneel vlak en hoe je daar zelf toe kan bijdragen.
 • Je handelt vanuit de codes van integriteit, zorgvuldigheid, objectiviteit, gelijke behandeling, correctheid en transparantie, uitgaande van de basisregels en de sociale en ethische normen.
 • Je voelt je betrokken bij het succes van onze universiteit en meer bepaald bij het belang van degelijk, kwaliteitsvol onderwijs.

Aanbod

Een afwisselende functie aan de Vrije Universiteit Brussel, in een ambitieus team met belangrijke uitdagingen en verantwoordelijkheden.

Je maandsalaris wordt berekend volgens de barema’s die van toepassing zijn in de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap. Relevante jaren ervaring bij andere werkgevers uit zowel publieke als private sector kunnen worden meegenomen als anciënniteit.

Daarnaast ontvang je volgende voordelen:

 • volledige terugbetaling van de reiskosten met het openbaar vervoer
 • groeps- en hospitalisatieverzekering, inclusief gewaarborgd inkomen
 • opmerkelijke sportfaciliteiten en budgetvriendelijke maaltijden op de campus
 • een uitzonderlijke verlofregeling
 • kinderopvang

De Vrije Universiteit Brussel voert een modern en dynamisch personeelsbeleid, met bijzondere aandacht voor de ontwikkeling van haar medewerkers en voor het evenwicht tussen hun job en hun privéleven. Ze heeft oog voor de belangrijke maatschappelijke thema’s van vandaag. Ze voert haar beleid binnen een sociaal en ecologisch verantwoordelijk kader en ze beschouwt diversiteit als een rijkdom voor de universitaire gemeenschap.

Voor extra informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met An Faems, Coördinator Kwaliteitszorg – Onderwijs- en Studentenbeleid op het nummer 02/629.14.73 of An.Faems@vub.be.

Meer informatie vind je op de website www.vub.ac.be onder ‘Word onze collega’– ‘Administratief en Technisch Personeel’.

Uiterste datum voor het indienen van jouw kandidatuur: 20/12/2017

Gelieve bij het opladen van jouw gegevens rekening te houden met het volgende:

 1. CV en motivatiebrief opladen
 2. Kopie van jouw diploma opladen in bijlage

De selectieproeven bestaande uit een schriftelijke selectieproefen een finaal gesprek met de selectiecommissie, zijn gepland in de periode 3-15 januari 2018

Voor meer informatie, contacteer dhr Bruno Verwee op het nummer: 02/629.10.72

Kenmerken

 • Personeelsformatie: Patrimonium
 • Hoofdeenheid: Onderwijs- en Studentenbeleid (Rectoraat)
 • Omvang: voltijds
 • Functie: medewerker onderwijsontwikkeling
 • Duur: onbepaalde duur
 • Gradengroep: 7-8-9
 • Wijze van begeven: werving

 • Online op:ma 27 november 2017
 • Locatie: Brussel

VUB

Pleinlaan 2
1050 Brussel
België

Interesse?

Voor meer informatie:
Bel BRUNO VERWEE
op het nummer: 02 629 10 72
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]