Functieomschrijving

GF/2018/011: Bijzonder Academisch Personeel - Onderzoeksbursaal -100% - Faculteit Geneeskunde en Farmacie - Medische Genetica

Bedrijfsdetails

De Vrije Universiteit Brussel is al 40 jaar een hoofdrolspeler in het Vlaamse hoger onderwijslandschap. De universiteit telt 12.000 studenten en samen met haar ziekenhuis UZ Brussel stelt ze meer dan 6000 mensen tewerk. De Vrije Universiteit Brussel is de grootste Nederlandstalige werkgever in de hoofdstad.

De Vrije Universiteit Brussel grondt haar onderwijs en onderzoek op het beginsel van Vrij onderzoek ten bate van de vooruitgang van de mensheid. Dit houdt de verwerping in van elk louter gezagsargument en de waarborg van vrije oordeelsvorming, nodig voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

De Universiteit is autonoom en wordt democratisch beheerd. Dit houdt de waarborg in van de uitoefening van de fundamentele vrijheden binnen de Universiteit, alsmede het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel te nemen aan de besluitvorming in het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

Tot de zending van de Universiteit behoren:

 • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
 • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
 • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.

Functie

 • Vakgroep: KLIW / Centrum voor Medische Genetica
 • Vakgebied:Medische Genetica
  Integromics (genomics, transcriptomics, epigenomics) data analyse & toegepaste bioinformatica in zeldzame erfelijke ziekten als hartritmestoornissen en neuro-ontwikkelingsaandoeningen

De opdracht:

Doctoraatsonderzoek naar de meerwaarde van geïntegreerde versus enkelvoudige multi-omics (whole genomics, transcriptomics, epigenomics) data analyse in kader van het Innoviris BRIDGE project IGenCare 'Integrated Personalised Medical Genomics Care Solution for Patients with Rare Genetic Diseases' in een samenwerking tussen VUB, ULB, BRIGHTcore (http://www.brightcore.be/) en (IB)2 (http://ibsquare.be/)

Enige achtergrond:

In het tijdperk van high-throughput massieve parallelle sequencing zijn genoom-wijde analyses standard geworden in de medische zorgsector. Hoewel deze (r)evolutionaire technologie enorm belangrijk geworden is in de verbetering van de genetische diagnostiek in patiënten met zeldzame erfelijke aandoeningen, ondergaan wetenschappers en zorgverstrekkers nog steeds grote uitdagingen. Inderdaad, op labo niveau gebeurde tot op heden omwille van kost-efficiëntie redenen partiële analyses van het genoom. Dit heeft enerzijds geleid tot een betere diagnostiek, maar anderzijds tot een groter aantal onopgeloste casussen, door gebrek aan identificatie van potentieel oorzakelijke varianten en/of door onzekerheid in de interpretatie van de data.

Het project:

Met de implementatie van lage kost volledige genoom sequencing, transcriptomics en epigenomics starten we een nieuw tijdperk van functionele genomics en integromics in de zorgsector, waarbij we opnieuw het potentieel aan identificatie van causale varianten in zeldzame genetische aandoeningen kunnen expanderen.

Een deel van het IGenCare project richt zich op het labo, waarbij we de diagnostische ‘yield’ van zeldzame aandoeningen wensen te verhogen door een multi-omics /functionele genomics/integromics aanpak, via de simultane analyse van de patiënt zijn volledig genoom, gen expressie en epigenetisch regulatie profiel op een integratieve manier.

De taken:

 • Ondersteuning in de massieve parallele sequencing & array multi-omics data generatie via NovaSeq6000, HiSeq1500 & Iscan ism het BRIGHTcore team
 • Analyse van de multi-omics data en genotype-fenotype correlatie op het enkelvoudige omics niveau
 • Evaluatie en validatie van de multi-omics data interpretatie bioinformatica tool en GUI ism het (IB)2 het multi-omics data integrator team
 • Ondersteuning in de optimalisatie van de multi-omics integrator pipelines, algoritmes en annotatietools
 • Implementatie en toepassing van de multi-omics integrator tool
 • Continu overleg in een constante feedback loop tussen de multi-omics integrator tool en GUI ontwikkelaars enerzijds en de omics data interpretatie experten anderzijds

Vragen over inhoud?
Contacteer Sonia Van Dooren op +32 (0)2 477 64 79 of Sonia.VanDooren@uzbrussel.be

Profiel

Je bent een burgerlijk ingenieur of bioingenieur of master in de computationele, biomedische of levens-wetenschappen, met een sterke affiniteit voor de toegepaste bioinformatica en multi-omics data-analyse.

Je hebt kennis van:

 • Multi-omics (volledig genoom, transcriptoom & epigenoom) technologie
 • Bioinformatica in een next generation sequencing en array werkbench omgeving (data assemblage, analyse en annotatie)

Je ben competent in:

 • Computationale aspecten van genomics, transcriptomics en/of epigenomics
 • Scripting en/of programmeren (bijv. R, Perl, Linux, Python, C, …)
 • Relationele databases (MySQL, PostgreSQL)

Je hebt capaciteiten in:

 • Probleemoplossend denken / handelen
 • Vlotte communicatie (mondeling & schriftelijk)
 • Multi-tasking
 • Initiatief nemen, autonoom werken
 • Positieve houding en je bent een team player
 • Leergierigheid en je bent gedreven om bij te dragen aan innovatief onderzoek en diagnostiek

Je bent taalvaardig:

 • Uitstekende kennis van de Engelse taal (mondeling & schrifetlijk)
 • Kennis van de Nederlandse taal geniet de voorkeur, maar is niet essentieel

Van de kandidaat wordt verwacht de onderwijsvisie van de universiteit te onderschrijven (integrale tekst te raadplegen op de website van de universiteit).

Vrouwelijke kandidaten worden in het bijzonder aangemoedigd om zich kandidaat te stellen.

Aanbod

Als werknemer van de Vrije Universiteit Brussel beweeg je je dagelijks in een dynamische, diverse en veeltalige omgeving. Onze campussen zijn allebei gelegen in het midden van een groene oase aan de rand van het centrum van de hoofdstad van Vlaanderen, België en Europa. Dat centrum, met al zijn mogelijkheden, bereik je met het openbaar vervoer in minder dan een halfuur.

In functie van je ervaring en je academische merites ontvang je een salaris in een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd. Standaard hoort daar een hospitalisatieverzekering en het kosteloos gebruik van het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer bij. Fiets je liever naar je werk, dan staat daar ook een vergoeding tegenover. Op beide campussen staan uitgebreide sportaccommodaties tot je beschikking en een kinderdagverblijf bevindt zich op wandelafstand.

Meer info vind je op de www.vub.ac.be onder de rubriek ‘ toekomstige werknemers’.

 • Voorziene startdatum: 01.04.2018
 • Looptijd/duur contract: 3 jaar (1 x hernieuwbaar voor 1 jaar)
 • Uiterlijk: 01.04.2018

Solliciteren kan uitsluitend ONLINE (via de website van de VUB)

De kandidaatstelling bevat ten minste volgende bijlagen:

 • een beknopt CV
 • het academisch dossier met alle relevante elementen
 • Visie onderwijs & onderzoek en vermelding van de vijf belangrijkste publicaties (voor postdoc functies)
 • een bondige motivering van de kandidaatstelling met inbegrip van een toelichting over de uitbouw van het toekomstig onderzoek
 • diploma’s.

 • Online op:wo 21 februari 2018
 • Locatie: Brussel

VUB

Pleinlaan 2
1050 Brussel
België

Interesse?

Voor meer informatie:
Bel HILDE WILLEMS
op het nummer: 02/4749312
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]