Functieomschrijving

IR/2018/011 – Onderzoeksbursaal – 100% - Faculteit Ingenieurswetenschappen – Elektronica en ICT

Bedrijfsdetails

De Vrije Universiteit Brussel is al 40 jaar een hoofdrolspeler in het Vlaamse hoger onderwijslandschap. De universiteit telt 12.000 studenten en samen met haar ziekenhuis UZ Brussel stelt ze meer dan 6000 mensen tewerk. De Vrije Universiteit Brussel is de grootste Nederlandstalige werkgever in de hoofdstad.

De Vrije Universiteit Brussel grondt haar onderwijs en onderzoek op het beginsel van Vrij onderzoek ten bate van de vooruitgang van de mensheid. Dit houdt de verwerping in van elk louter gezagsargument en de waarborg van vrije oordeelsvorming, nodig voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

De Universiteit is autonoom en wordt democratisch beheerd. Dit houdt de waarborg in van de uitoefening van de fundamentele vrijheden binnen de Universiteit, alsmede het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel te nemen aan de besluitvorming in het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

Tot de zending van de Universiteit behoren:

 • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
 • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
 • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.

Functie

 • Vakgroep/Dienst: Industriële Ingenieurswetenschappen - INDI
 • Vakgebied: Elektronica en Informatica

Het AAP-lid zal instaan voor de organisatie en begeleiding van onderwijstaken van de vakgroep Indistriële Wetenschappen (INDI).

De onderwijsopdracht omvat het begeleiden van oefeningen, practica en projecten bij algemene ingenieursvakken binnen de bachelor industriële wetenschappen. Aangezien de onderwijsopdracht voornamelijk algemene, inleidende vakken betreft zijn goede pedagogische kwaliteiten essentieel, zoals het kunnen overbrengen van begrippen, het begrijpen van de nodige leerstappen, het met de nodige creativiteit uitstippelen van een uitdagend leerplan, en het motiveren en enthousiasmeren van studenten. Ook van belang is geduld en het uitstralen van een zekere autoriteit die gebaseerd is op kennis en ervaring meer dan op een typische leraar-leerling hiërarchische relatie.

De kandidaat zal deze taken combineren met doctoraatsonderzoek in het gebied van één van de volgende domeinen van de onderzoeksgroep ELO-ICT:

 • Sensor Networks
 • Security Design for the Internet of Things
 • Hardware for Smart Embedded Devices
 • Embedded AI and embedded vision

Het exacte onderwerp zal bepaald worden in samenspraak met de kandidaat rekening houdend met zijn expertise en interesses.

Contacteer Abdellah Touhafi (abdellah.touhafi@vub.be) of Kris Steenhaut (kris.steenhaut@vub.be) voor meer informatie omtrent de opdracht.

Profiel

 • Master in de Wetenschappen, Industriële Wetenschappen of Ingenieurswetenschappen in het domein Computerwetenschappen (Informatica), Elektronica en ICT-gerelateerd; of in de Wiskunde met affiniteit voor informatica
 • Uitstekende pedagogische kwaliteiten
 • Uitstekende onderzoekscapaciteiten
 • Van de kandidaat wordt verwacht de onderwijsvisie van de universiteit te onderschrijven (integrale tekst te raadplegen op de website van de universiteit).
 • Vrouwelijke kandidaten worden in het bijzonder aangemoedigd om zich kandidaat te stellen.
 • Het beheersen van de Nederlandse taal strekt tot aanbeveling. Kandidaten die het Nederlands niet machtig zijn, moeten zich bereid stellen om actief hun Nederlandse taalvaardigheid aan te scherpen tot op het B2 niveau.
 • Elke eerste aanstelling is mede afhankelijk van het met gunstig gevolg doceren van een proefles.

Aanbod

Als werknemer van de Vrije Universiteit Brussel beweeg je je dagelijks in een dynamische, diverse en veeltalige omgeving. Onze campussen zijn allebei gelegen in het midden van een groene oase aan de rand van het centrum van de hoofdstad van Vlaanderen, België en Europa. Dat centrum, met al zijn mogelijkheden, bereik je met het openbaar vervoer in minder dan een halfuur.

In functie van je ervaring en je academische merites ontvang je een salaris in een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd. Standaard hoort daar een hospitalisatieverzekering en het kosteloos gebruik van het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer bij. Fiets je liever naar je werk, dan staat daar ook een vergoeding tegenover. Op beide campussen staan uitgebreide sportaccommodaties tot je beschikking en een kinderdagverblijf bevindt zich op wandelafstand.

Meer info vind je op de www.vub.ac.be onder de rubriek ‘ toekomstige werknemers’

 • Voorziene startdatum: 01/10/2018
 • Looptijd/duur contract: 1 jaar, mogelijks verlengbaar tot maximum 4 jaar
 • Uiterlijk: 04/09/2018

Solliciteren kan uitsluitend ONLINE (via de website van de VUB)

De kandidaatstelling bevat ten minste volgende bijlagen:

 • een beknopt CV
 • een bondige motivering van de kandidaatstelling met inbegrip van een toelichting over de uitbouw van het toekomstig onderzoek
 • diploma’s.

 • Online op:vr 22 juni 2018
 • Locatie: Brussel

VUB

Pleinlaan 2
1050 Brussel
België

Interesse?

Voor meer informatie:
Bel TANJA THIJS
op het nummer: +32 2 629 28 72
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]