Functieomschrijving

Beleidsmedewerker UAB

Bedrijfsdetails

De Vrije Universiteit Brussel is al ruim 45 jaar een hoofdrolspeler in het Vlaamse hoger onderwijslandschap. De universiteit telt meer dan 15000 studenten en samen met haar ziekenhuis UZ Brussel stelt ze meer dan 6000 mensen te werk. De Vrije Universiteit Brussel is de grootste Nederlandstalige werkgever in de hoofdstad.

De Universitaire Associatie Brussel (UAB) ondersteunt haar partners VUB en Erasmushogeschool Brussel (EhB) vanuit haar decretale opdrachten en bevoegdheden (conform art. II.11 van de Codex Hoger Onderwijs). Ze voert haar beleid in lijn met de samenwerkingsovereenkomst tussen UAB, EhB en VUB.

Functie

De hoofdtaak van de beleidsmedewerker bestaat erin de samenwerking tussen de lerarenopleidingen van VUB en EhB te bevorderen binnen het kader van het centrale project EDU XL. De stuurgroep EDU XL zet in op samenwerking onderling maar ook op deze met het volwassenenonderwijs (CVO) en het Brusselse leerplichtonderwijs.

Een greep uit je takkenpakket:

Faciliteren en opvolging van de volgende centrale UAB projecten:

- Project 'Samenwerking Lerarenopleidingen (LO) VUB-EhB' (zgn. EDU XL)

 1. Stuurgroep EDU XL
  1. Samenroepen van en deelname aan stuurgroep EDU XL
  2. Opvolging hervorming en governancemodel stuurgroep
  3. Notulen van vergaderingen stuurgroep
  4. Opvolging decreten en hervormingen LO
  5. Opvolging website EDU XL
 2. ism VUB- en EhB-personeel
  1. Organisatie gezamenlijke diploma-uitreiking Lerarenopleidingen VUB-EhB
  2. Organisatie jaarlijkse verkiezing Beste Leraar van Brussel (ism BRUZZ)
 3. Opvolging en ondersteuning deelprojecten EduXL
  1. Netwerk Partnerscholen
  2. LeraalXL
  3. GO-21
 4. Mee begeleiden van lopende en opstartende UAB-projecten

- Mbt bovenstaande deelname aan UAB-bestuursorganen Dagelijks Bestuur, Raad van Bestuur, Algemene Vergadering (en eventuele buitengewone of bijzondere Algemene Vergadering):

 1. Bijstaan van de voorzitter en de secretaris van de vzw UAB bij agendering, voorbereiding en opvolging beslissingen bestuursorganen UAB
 2. Bijeenroepen, bijwonen van en notuleren tijdens vergaderingen van de projecten (zie boven)
 3. Voorbereiding van de bestuursvergaderingen: mee opstellen van de ontwerp-agenda, voorbereiden en opstellen van nota’s en dossiers m.b.t (sommige van) de geagendeerde items, toezien op de kwaliteit van de aangeleverde nota’s en dossiers
 4. Mee opvolgen van de beslissingen genomen tijdens de bestuursvergaderingen
 5. Ondersteuning van algemeen coördinator en de accountant bij de opstelling van de begroting, de uitputtingsgraad van de begroting en de jaarrekening en -verslag, ondersteuning van de revisor
 6. Behouden van een overzicht over de in- en uitgaande subsidies van de UAB-projecten (o.m. via projectfiches)

- Verzorgen van de in- en externe communicatie:

 1. Uitwerking in samenwerking met UAB-, VUB- en EhB-personeel van communicatiestrategie en/of PR-acties van de UAB
 2. Medewerking aan inzamelen info en redactie UAB-jaarverslag
 3. Opvolging website Eduxl.be en STEM

Werking Associatie:

- Deelname aan vergaderingen dagelijks bestuur, raad van bestuur en algemene vergadering UAB (voorbereiding ontwerpagenda, nota’s, notulen – beslissingen, inhoudelijke discussie)

- Dagelijkse werking (brainstorm projecten en samenwerking)

- Bevorderen Brussel-focus diversiteitsproject (opstartend)

- Communicatie en promotie UAB : website, jaarverslag, flyers, sociale media, …

De beleidsmedewerker UAB werkt in een klein maar fijn team en wordt aangestuurd door en verleent ondersteuning aan de algemeen coördinator UAB. Hij/zij rapporteert aan deze laatste en aan de Raad van Bestuur van de vzw UAB. Het is belangrijk een inhoudelijke meerwaarde te brengen maar evengoed om regelmatig de handen letterlijk uit de mouwen te steken bij het realiseren van de projecten.

Profiel

 • Academische deskundigheid op denk- en werkniveau: je beschikt over een masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring.
 • Je hebt affiniteit met en kennis van het hoger onderwijslandschap; het vertrouwd zijn met of kennis hebben van de werking van de universitaire associaties strekt tot aanbeveling.
 • Je hebt uitstekende verbale en schriftelijke communicatievaardigheden.
 • Je gaat resultaat- en oplossingsgericht te werk en je kan zelfstandig werken.
 • Je hebt een analytische geest.
 • Je bent een geboren organisator en multitasker, proactief, sterk in coördinatie, besluitvaardig, precies, diplomatisch en doordacht handelend.
 • Je neemt graag het initiatief voor concrete en gerichte acties die écht resultaten opleveren.

Aanbod

Een halftijdse functie als beleidsmedewerker van de UAB met aanstelling aan de Vrije Universiteit Brussel met schitterende uitdagingen, belangrijke verantwoordelijkheden, creatieve kansen en boordevol variatie.

Wij bieden je een maandsalaris volgens de barema’s die van toepassing zijn in de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap, aangevuld met de volgende extralegale voordelen:

 • Maximale tussenkomst in reiskosten met het openbaar vervoer
 • groeps- en hospitalisatieverzekering, inclusief gewaarborgd inkomen
 • opmerkelijke sportfaciliteiten en budgetvriendelijke maaltijden op de campus
 • een uitzonderlijke verlofregeling
 • kinderopvang

De Vrije Universiteit Brussel voert een modern en dynamisch personeelsbeleid, met bijzondere aandacht voor de ontwikkeling van haar medewerkers en voor het evenwicht tussen hun job en hun privéleven. Ze heeft oog voor de belangrijke maatschappelijke thema’s van vandaag: ze voert haar beleid binnen een sociaal en ecologisch verantwoordelijk kader en ze beschouwt diversiteit als een rijkdom voor de universitaire gemeenschap.


Meer informatie vind je op http://www.vub.ac.be/vacatures/


Geïnteresseerd? Laad dan uiterlijk 19/12/2018 uw CV, motivatiebrief en hoogst behaalde diploma (niet van toepassing voor VUB-alumni) op via onze website. Gelieve bij het uploaden van uw gegevens ervoor te zorgen dat CV en motivatiebrief elk in een apart document zijn opgenomen.

Je krijgt bericht over een selectie op basis van CV na 20 december 2018. De schriftelijke selectieproeven staan gepland tussen 07 en 14 januari 2019 (2de ronde). Een sollicitatiegesprek (3de ronde) met de geslaagde kandidaten volgt daarna. Start bij voorkeur vanaf 15 februari 2019.

Voor meer informatie omtrent de inhoud van de functie, contacteer dr. Ruddy Verbinnen via rverbin@vub.be

Voor meer algemene informatie over werken aan de VUB , contacteer het HR-team via 02/629.20.05.

Kenmerken

 • Personeelsformatie: patrimonium
 • Aard: onbepaalde duur
 • Omvang: 50%
 • Benaming functie: Beleidsmedewerker
 • Hoofdeenheid : Universitaire Associatie Brussel
 • Gradengroep: 7-8-9
 • Wijze van begeven : werving
 • Aantal plaatsen : 1

 • Online op:do 29 november 2018
 • Locatie: Brussel

VUB

Pleinlaan 2
1050 Brussel
België

Interesse?

Voor meer informatie:
Bel LIEN CREUWELS
op het nummer: 02/629.20.05
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]