Functieomschrijving

R&D/2018/017 - Zelfstandig Academisch Personeel - 100% - Basis-, Natuur- en Toegepaste Wetenschappen - Planetary processes and global environmental changes documented using geochemistry and state-of-the-art analytical instrumentation

Bedrijfsdetails

De Vrije Universiteit Brussel is al 40 jaar een hoofdrolspeler in het Vlaamse hoger onderwijslandschap. De universiteit telt 12.000 studenten en samen met haar ziekenhuis UZ Brussel stelt ze meer dan 6000 mensen tewerk. De Vrije Universiteit Brussel is de grootste Nederlandstalige werkgever in de hoofdstad.

De Vrije Universiteit Brussel grondt haar onderwijs en onderzoek op het beginsel van Vrij onderzoek ten bate van de vooruitgang van de mensheid. Dit houdt de verwerping in van elk louter gezagsargument en de waarborg van vrije oordeelsvorming, nodig voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

De Universiteit is autonoom en wordt democratisch beheerd. Dit houdt de waarborg in van de uitoefening van de fundamentele vrijheden binnen de Universiteit, alsmede het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel te nemen aan de besluitvorming in het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

Tot de zending van de Universiteit behoren:

 • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
 • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
 • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.

Functie

Vakgebied: Planetary processes and global environmental changes documented using geochemistry and state-of-the-art analytical instrumentation

 • Onderwijs:
  Beperkte onderwijsopdracht, hoofdzakelijk begeleiden van MA- en PhD-studenten
 • Onderzoek:
  Uitvoeren van onderzoek en opdrachten binnen het thema “Planetary processes and global environmental changes documented using geochemistry and state-of-the-art analytical instrumentation”

Aan het ZAP-lid wordt een Senior Research Fellowship toegekend voor initieel 5 jaar, hernieuwbaar voor een tweede termijn van 5 jaar na positieve evaluatie.

Vragen over inhoud?

Contact Prof. dr. Karin Vanderkerken of mevr. Mieke Gijsemans op +32 (0) 2 629 21 08 of RD.secretariaat@vub.be

Profiel

Diploma van doctor binnen het domein Basis-, Natuur- en Toegepaste Wetenschappen.

De uitstekende wetenschappelijke kwaliteit van het dossier, vastgesteld op basis van internationale peer review is het belangrijkste selectiecriterium.

Als formele minimumvoorwaarde dient de kandidaat houder te zijn van een doctoraat op proefschrift, ten laatste behaald in principe minimum drie jaar vóór ingang van het beoogde mandaat, en ten vroegste behaald maximaal 12 jaar vóór ingang van het beoogde mandaat. Voor vrouwelijke kandidaten wordt deze maximale termijn vermeerderd met 1 jaar per kind, tot een maximale vermeerdering met 3 jaren.

De kandidatuur dient te passen binnen het volgende thema: “Planetary processes and global environmental changes documented using geochemistry and state-of-the-art analytical instrumentation”.

Informatie aangaande VUB-onderzoek in dit domein kan worden gedownload via de oproepbladzijde op de R&D-website https://intranet.vub.ac.be/nieuws/2018/12/senior-research-fellowship-call-2018.

Aanvragers dienen gebruik te maken van het specifieke aanvraagformulier voor deze vacature, dat kan worden gedownload via de oproepbladzijde of bekomen van het Research & Data management departement (tel. +32 (0)2 629 21 08).

Indiening van de aanvraag dient online te gebeuren of via rd.secretariaat@vub.be, zoals gespecifieerd op de oproepbladzijde.

Van de kandidaat wordt verwacht de onderwijsvisie van de universiteit te onderschrijven (integrale tekst te raadplegen op de website van de universiteit).

Vrouwelijke kandidaten worden in het bijzonder aangemoedigd om zich kandidaat te stellen.

Leden van het academisch personeel die als titularis belast zijn met een onderwijsopdracht moeten de vereiste kennis van de onderwijstaal van desbetreffende opleidingsonderdelen kunnen aantonen.

Aanbod

Als werknemer van de Vrije Universiteit Brussel beweeg je je dagelijks in een dynamische, diverse en veeltalige omgeving. Onze campussen zijn allebei gelegen in het midden van een groene oase aan de rand van het centrum van de hoofdstad van Vlaanderen, België en Europa. Dat centrum, met al zijn mogelijkheden, bereik je met het openbaar vervoer in minder dan een halfuur.

In functie van je ervaring en je academische merites ontvang je een salaris in een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd. Standaard hoort daar een hospitalisatieverzekering en het kosteloos gebruik van het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer bij. Fiets je liever naar je werk, dan staat daar ook een vergoeding tegenover. Op beide campussen staan uitgebreide sportaccommodaties tot je beschikking en een kinderdagverblijf bevindt zich op wandelafstand.

Meer info vind je op de www.vub.ac.be onder de rubriek ‘ toekomstige werknemers’.

 • Voorziene startdatum: 01/11/2019
 • Looptijd/duur contract:

  Bij aanwerving in de graad van docent gebeurt dit met toepassing van het tenure trackstelsel: aanstelling voor 5 jaar met uitzicht op vaste benoeming als hoofddocent na het verstrijken van die termijn en mits een gunstige beoordeling van de oriëntatie- en integratieperiode.

  Bij aanwerving in een andere graad: aanstelling voor 3 jaar met uitzicht op vaste benoeming in dezelfde graad na het verstrijken van die termijn en mits een gunstige beoordeling van de oriëntatie- en integratieperiode.

 • Uiterlijk: 25/03/2019
Solliciteren kan ONLINE (via de website van de VUB) of via rd.secretariaat@vub.be

Voor de specifieke OZR-regelgeving en het specifieke aanvraagformulier voor deze vacature, gelieve de oproepbladzijde te raadplegen: https://intranet.vub.ac.be/nieuws/2018/12/senior-research-fellowship-call-2018

De kandidaatstelling bevat tenminste volgende bijlagen:

 • een beknopt CV
 • het academisch dossier met alle relevante elementen
 • visie op onderzoek en vermelding van de vijf belangrijkste publicaties
 • een bondige motivering van de kandidaatstelling met inbegrip van een toelichting over de uitbouw van het toekomstig onderzoek
 • diploma’s

 • Online op:do 20 december 2018
 • Locatie: Brussel

VUB

Pleinlaan 2
1050 Brussel
België

Interesse?

Voor meer informatie:
Bel MIEKE GIJSEMANS
op het nummer: 026292108
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]