Functieomschrijving

LK/2018/014 - Zelfstandig Academisch Personeel - 20% - Lichamelijke opvoeding en Kinesitherapie - Kinesitherapie, Menselijke Fysiologie en Anatomie

Bedrijfsdetails

De Vrije Universiteit Brussel is al 40 jaar een hoofdrolspeler in het Vlaamse hoger onderwijslandschap. De universiteit telt 12.000 studenten en samen met haar ziekenhuis UZ Brussel stelt ze meer dan 6000 mensen tewerk. De Vrije Universiteit Brussel is de grootste Nederlandstalige werkgever in de hoofdstad.

De Vrije Universiteit Brussel grondt haar onderwijs en onderzoek op het beginsel van Vrij onderzoek ten bate van de vooruitgang van de mensheid. Dit houdt de verwerping in van elk louter gezagsargument en de waarborg van vrije oordeelsvorming, nodig voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

De Universiteit is autonoom en wordt democratisch beheerd. Dit houdt de waarborg in van de uitoefening van de fundamentele vrijheden binnen de Universiteit, alsmede het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel te nemen aan de besluitvorming in het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

Tot de zending van de Universiteit behoren:

 • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
 • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
 • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.

Functie

Vakgroep: Kinesitherapie, Menselijke Fysiologie en Anatomie

Vakgebied: Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie (REVAKI) / rehabilitation research (ReRe)

 • Onderwijs:
  Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij ondersteuning geeft om de kennis over het toepassen van wetenschappelijke onderzoekmethodes in de REVAKI bij de studenten REVAKI te bevorderen. Dit kan praktisch in het kader van co-docentschap voor het opleidingsonderdeel Navorsingsmethodes en statistiek in de revalidatiewetenschappen.
 • Onderzoek:
  De opdracht omvat in belangrijke mate het uitvoeren van hoogstaand wetenschappelijk onderzoek in het domein van de klinische kinesitherapie, binnen de onderzoeksgroep ReRe (rehabilitation research). Dit impliceert dat de nadruk van het wetenschappelijk onderzoek dient te liggen bij het lopend onderzoek met klinische focus rond gedrag en voeding.
  Qua prestaties worden er publicaties in voornamelijk Q1 en Q2 wetenschappelijke tijdschriften verwacht, begeleiding van doctoraten in de REVAKI alsook nationale en internationale externe fondsenwerving.
 • Overige:
  Inzet in de facultaire structuren.

Vragen over inhoud?

Contact Prof. dr. David Beckwée op +32 (0) 2 477 43 26 of David.beckwee@vub.be.

Profiel

Diploma van doctor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie of van doctor in de bewegings- en sportwetenschappen.

Van de kandidaat wordt onderwijservaring alsook een wetenschappelijk track record in voornamelijk Q1 en Q2 wetenschappelijke tijdschriften, succesvolle begeleiding van doctoraten in de REVAKI alsook externe fondsenwerving. Aantoonbare ervaring in wetenschappelijk onderzoek met klinische focus rond gedrag en voeding is een meerwaarde.

Van de kandidaat wordt verwacht de onderwijsvisie van de universiteit te onderschrijven (integrale tekst te raadplegen op de website van de universiteit).

Vrouwelijke kandidaten worden in het bijzonder aangemoedigd om zich kandidaat te stellen.

Elke eerste aanstelling is mede afhankelijk van het met gunstig gevolg doceren van een proefles.

Leden van het academisch personeel die als titularis belast zijn met een onderwijsopdracht moeten de vereiste kennis van de onderwijstaal van desbetreffende opleidingsonderdelen kunnen aantonen.

Aanbod

Als werknemer van de Vrije Universiteit Brussel beweeg je je dagelijks in een dynamische, diverse en veeltalige omgeving. Onze campussen zijn allebei gelegen in het midden van een groene oase aan de rand van het centrum van de hoofdstad van Vlaanderen, België en Europa. Dat centrum, met al zijn mogelijkheden, bereik je met het openbaar vervoer in minder dan een halfuur.

In functie van je ervaring en je academische merites ontvang je een salaris in een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd. Standaard hoort daar een hospitalisatieverzekering en het kosteloos gebruik van het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer bij. Fiets je liever naar je werk, dan staat daar ook een vergoeding tegenover. Op beide campussen staan uitgebreide sportaccommodaties tot je beschikking en een kinderdagverblijf bevindt zich op wandelafstand.

Meer info vind je op de www.vub.ac.be onder de rubriek ‘ toekomstige werknemers’.

 • Voorziene startdatum: 01/10/2019
 • Looptijd/duur contract: 1 jaar (hernieuwbaar)
 • Uiterlijk: 30/01/2019
Solliciteren kan uitsluitend ONLINE (via de website van de VUB)

De kandidaatstelling bevat tenminste volgende bijlagen:

 • een beknopt CV
 • het academisch dossier met alle relevante elementen
 • visie op onderwijs & onderzoek en vermelding van de vijf belangrijkste publicaties
 • een bondige motivering van de kandidaatstelling met inbegrip van een toelichting over de uitbouw van het toekomstig onderzoek
 • diploma’s

 • Online op:do 10 januari 2019
 • Locatie: Brussel

VUB

Pleinlaan 2
1050 Brussel
België

Interesse?

Voor meer informatie:
Bel DOMINIQUE VANROOSE
op het nummer: 02/629.27.28
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]