Functieomschrijving

LW/2019/002 - Zelfstandig Academisch Personeel - 30% - Faculteit Letteren en Wijsbegeerte - Engelse Taalkunde

Bedrijfsdetails

De Vrije Universiteit Brussel is al 40 jaar een hoofdrolspeler in het Vlaamse hoger onderwijslandschap. De universiteit telt 12.000 studenten en samen met haar ziekenhuis UZ Brussel stelt ze meer dan 6000 mensen tewerk. De Vrije Universiteit Brussel is de grootste Nederlandstalige werkgever in de hoofdstad.

De Vrije Universiteit Brussel grondt haar onderwijs en onderzoek op het beginsel van Vrij onderzoek ten bate van de vooruitgang van de mensheid. Dit houdt de verwerping in van elk louter gezagsargument en de waarborg van vrije oordeelsvorming, nodig voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

De Universiteit is autonoom en wordt democratisch beheerd. Dit houdt de waarborg in van de uitoefening van de fundamentele vrijheden binnen de Universiteit, alsmede het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel te nemen aan de besluitvorming in het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

Tot de zending van de Universiteit behoren:

 • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
 • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
 • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.

Functie

Vakgroep: LIST

Vakgebied: Engelse Taalkunde

Onderwijs: totaal 10,5 ECTS

Opleiding Taal- en Letterkunde

In het Bachelorprogramma:

 • Synchronic Study of English, 1,5 van 3 ECTS (1020985BNR) (met onderwijsondersteuning door assistent, vandaar 1,5 ECTS)

In het Masterprogramma en de Multilingual Master in Linguistics and Literary Studies:

 • Advanced English Linguistics, 6 ECTS (4020165FNR)
 • Historical English Linguistics, 3 van 6 ECTS (4020166FNR) (met onderwijsondersteuning door assistent, vandaar 3 ECTS)

Onderzoek:

Onderzoek met betrekking tot de Engelse taalkunde en algemene taalkunde vanuit een synchroon, historisch, contrastief en/of taalverwervingsperspectief.

Overige:

Dienstverlening:

 • Methodologische ondersteuning taalkundig onderzoek CLIN.
 • Bijdrage aan de rekruteringsactiviteiten en uitstraling van de vakgroep en opleiding.

Vragen over inhoud?

Contacteer Inge Arteel op +32 (0)2 629 26 47 of via Inge.arteel@vub.be.

Profiel

Diploma van doctor in het domein van de Engelse Taalkunde.

Profielbepalingen:

 • Verricht degelijk wetenschappelijk onderzoek in het vakgebied van de Engelse taalkunde, aantoonbaar d.m.v. (co)auteurschap van publicaties opgenomen in één van de categorieën van de VABB-database
 • Aantoonbare onderzoeksmethodologische expertise, met inbegrip van de beschrijvende en inferentiële statistiek en corpus-analytische technieken
 • Beschikt over didactische kwaliteiten gekoppeld aan de onderwijsopdracht, aantoonbaar d.m.v. een proefles (bij geringe onderwijservaring) of d.m.v. studentenevaluaties
 • Verstrekt degelijk op onderzoek gebaseerd onderwijs in de Engelse taalkunde, aantoonbaar d.m.v. een heldere visie op elk van de vakken in de opdracht
 • Beschikt over een internationaal netwerk of heeft een duidelijke visie op de manier waarop dit netwerk kan worden ontwikkeld en uitgebreid

Van de kandidaat wordt verwacht de onderwijsvisie van de universiteit te onderschrijven (integrale tekst te raadplegen op de website van de universiteit).

Vrouwelijke kandidaten worden in het bijzonder aangemoedigd om zich kandidaat te stellen.

Elke eerste aanstelling is mede afhankelijk van het met gunstig gevolg doceren van een proefles.

Leden van het academisch personeel die als titularis belast zijn met een onderwijsopdracht moeten de vereiste kennis van de onderwijstaal van desbetreffende opleidingsonderdelen kunnen aantonen.
Voorbeeld: wanneer een opleidingsonderdeel in het Engels onderwezen wordt dient de kandidaat te beschikken over het vereiste kwalificatiegetuigschrift.

Aanbod

Als werknemer van de Vrije Universiteit Brussel beweeg je je dagelijks in een dynamische, diverse en veeltalige omgeving. Onze campussen zijn allebei gelegen in het midden van een groene oase aan de rand van het centrum van de hoofdstad van Vlaanderen, België en Europa. Dat centrum, met al zijn mogelijkheden, bereik je met het openbaar vervoer in minder dan een halfuur.

In functie van je ervaring en je academische merites ontvang je een salaris in een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd. Standaard hoort daar een hospitalisatieverzekering en het kosteloos gebruik van het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer bij. Fiets je liever naar je werk, dan staat daar ook een vergoeding tegenover. Op beide campussen staan uitgebreide sportaccommodaties tot je beschikking en een kinderdagverblijf bevindt zich op wandelafstand.

Meer info vind je op de www.vub.ac.be onder de rubriek ‘ toekomstige werknemers’.

 • Voorziene startdatum: 01/10/2019
 • Looptijd/duur contract: 3 jaar (hernieuwbaar)
 • Inwachtingstermijn: 05/03/2019
Solliciteren kan uitsluitend ONLINE (via de website van de VUB)

De kandidaatstelling bevat tenminste volgende bijlagen:

 • een beknopt CV
 • het academisch dossier met alle relevante elementen (incl. onderwijsevaluaties)
 • visie op het te verstrekken onderwijs voor elk van de vakken in de opdracht
 • visie op de onderzoeksopdracht, vermelding van de vijf belangrijkste publicaties, en beschrijving van het onderzoeksprogramma (incl. planning, perspectieven, doelstellingen, publicatieplan in functie van de VABB-categorieën) voor de duur van 3 academiejaren (max. 2 A4)
 • een bondige motivering van de kandidaatstelling met inbegrip van een toelichting over het beoogde engagement in de opleiding, de vakgroep en de onderzoeksgroep CLIN, de ervaring met en/of visie op onderzoeksmanagement, fondsenwerving en de begeleiding van doctorandi, en dit voor een periode van 3 academiejaren (max. 2 A4)
 • diploma’s en kwalificatiegetuigschrift talenkennis

 • Online op:wo 6 februari 2019
 • Locatie: Brussel

VUB

Pleinlaan 2
1050 Brussel
België

Interesse?

Voor meer informatie:
Bel ERWIN CASSIMAN
op het nummer: +32 02 629 24 99
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]