Functieomschrijving

LW/2019/009 - Zelfstandig Academisch Personeel - 40% - Faculteit Letteren en Wijsbegeerte - Kunstwetenschappen en archeologie

Bedrijfsdetails

De Vrije Universiteit Brussel is al 40 jaar een hoofdrolspeler in het Vlaamse hoger onderwijslandschap. De universiteit telt 12.000 studenten en samen met haar ziekenhuis UZ Brussel stelt ze meer dan 6000 mensen tewerk. De Vrije Universiteit Brussel is de grootste Nederlandstalige werkgever in de hoofdstad.

De Vrije Universiteit Brussel grondt haar onderwijs en onderzoek op het beginsel van Vrij onderzoek ten bate van de vooruitgang van de mensheid. Dit houdt de verwerping in van elk louter gezagsargument en de waarborg van vrije oordeelsvorming, nodig voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

De Universiteit is autonoom en wordt democratisch beheerd. Dit houdt de waarborg in van de uitoefening van de fundamentele vrijheden binnen de Universiteit, alsmede het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel te nemen aan de besluitvorming in het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

Tot de zending van de Universiteit behoren:

 • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
 • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
 • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.

Functie

Vakgroep: HARP

Vakgebied: Kunstwetenschappen en archeologie - Visuele cultuur in de vroegmoderne periode

Onderwijs in de bacheloropleiding:

 • Werkcollege Kunstwetenschappen & Archeologie (3 van 9 ECTS) (in cotitulariaat en met onderwijsondersteuning van twee assistenten, vandaar 3 ECTS)

Onderwijs in de masteropleiding:

 • Visuele cultuur in de vroeg-moderne tijd (6 ECTS)
 • Forum Kunstwetenschappen, Archeologie & Erfgoed (3 van 6 ECTS) (in co)titulariaat, vandaar 3 ECTS)

Onderwijs overige aspecten:

 • Het begeleiden van bachelorpapers en masterproeven
 • Bereidheid tot het doceren van Engelstalige vakken bij eventuele, toekomstige programmahervormingen

Onderzoek:

Rond visuele cultuur in de vroegmoderne periode, onder meer in interdisciplinair verband, en aansluitend bij de onderzoeksgroepen in de faculteit en aan de VUB (o.m. MARI, BCUS, HOST, ..)

Dienstverlening & uitstraling:

 • Visie op bemiddeling met het grote publiek
 • Goede contacten met het beroepsveld

Bestuurlijke aangelegenheden:

 • Teamspeler in de interdisciplinaire onderwijsgroep Kunstwetenschappen en Archeologie
 • Actieve participatie in de opleiding K&A en vakgroep HARP en bereidheid om bestuurlijke functies op te nemen binnen deze opleiding en vakgroep

Vragen over inhoud?

Contacteer Dries Tys op +32 (0)2 629 25 84 of via Dries.tys@vub.be.

Profiel

Diploma van doctor Archeologie en Kunstwetenschappen, doctor in de Kunstgeschiedenis, doctor in de Ingenieurswetenschappen-architectuur.

Van de kandidaat wordt verwacht de onderwijsvisie van de universiteit te onderschrijven (integrale tekst te raadplegen op de website van de universiteit).

Vrouwelijke kandidaten worden in het bijzonder aangemoedigd om zich kandidaat te stellen.

Elke eerste aanstelling is mede afhankelijk van het met gunstig gevolg doceren van een proefles.

Minsten 2 jaar postdoctorale ervaring geldt als bijkomende toelatingsvoorwaarde.

Leden van het academisch personeel die als titularis belast zijn met een onderwijsopdracht moeten de vereiste kennis van de onderwijstaal van desbetreffende opleidingsonderdelen kunnen aantonen.
Voorbeeld: wanneer een opleidingsonderdeel in het Engels onderwezen wordt dient de kandidaat te beschikken over het vereiste kwalificatiegetuigschrift.

Aanbod

Als werknemer van de Vrije Universiteit Brussel beweeg je je dagelijks in een dynamische, diverse en veeltalige omgeving. Onze campussen zijn allebei gelegen in het midden van een groene oase aan de rand van het centrum van de hoofdstad van Vlaanderen, België en Europa. Dat centrum, met al zijn mogelijkheden, bereik je met het openbaar vervoer in minder dan een halfuur.

In functie van je ervaring en je academische merites ontvang je een salaris in een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd. Standaard hoort daar een hospitalisatieverzekering en het kosteloos gebruik van het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer bij. Fiets je liever naar je werk, dan staat daar ook een vergoeding tegenover. Op beide campussen staan uitgebreide sportaccommodaties tot je beschikking en een kinderdagverblijf bevindt zich op wandelafstand.

Meer info vind je op de www.vub.ac.be onder de rubriek ‘ toekomstige werknemers’.

 • Voorziene startdatum: 01/10/2019
 • Looptijd/duur contract: 3 jaar (hernieuwbaar)
 • Inwachtingstermijn: 05/03/2019
Solliciteren kan uitsluitend ONLINE (via de website van de VUB)

De kandidaatstelling bevat tenminste volgende bijlagen:

 • een beknopt CV
 • het academisch dossier met alle relevante elementen
 • visie op onderwijs (de vakinhoud, leerresultaten en werkvormen voor de opleidingsonderdelen in de onderwijsopdracht)
 • visie op onderzoeksvisie (beschrijving van het onderzoeksprogramma voor de duur van drie academiejaren en publicatieplan in functie van de VABB-categorieën)
 • vijf belangrijkste publicaties
 • diploma’s

 • Online op:wo 6 februari 2019
 • Locatie: Brussel

VUB

Pleinlaan 2
1050 Brussel
België

Interesse?

Voor meer informatie:
Bel MARIJKE HOFMANS
op het nummer: 02/629 25 90
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]