Functieomschrijving

ES/2019/003 - PhD - 100% - Faculteit Sociale Wetenschappen en Solvay Business School - Mobiliteit en locatie

Bedrijfsdetails

De Vrije Universiteit Brussel is al 40 jaar een hoofdrolspeler in het Vlaamse hoger onderwijslandschap. De universiteit telt 12.000 studenten en samen met haar ziekenhuis UZ Brussel stelt ze meer dan 6000 mensen tewerk. De Vrije Universiteit Brussel is de grootste Nederlandstalige werkgever in de hoofdstad.

De Vrije Universiteit Brussel grondt haar onderwijs en onderzoek op het beginsel van Vrij onderzoek ten bate van de vooruitgang van de mensheid. Dit houdt de verwerping in van elk louter gezagsargument en de waarborg van vrije oordeelsvorming, nodig voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

De Universiteit is autonoom en wordt democratisch beheerd. Dit houdt de waarborg in van de uitoefening van de fundamentele vrijheden binnen de Universiteit, alsmede het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel te nemen aan de besluitvorming in het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

Tot de zending van de Universiteit behoren:

 • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
 • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
 • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.

Functie

Vakgroep:Vakgroep Business Technology en Operations

Vakgebied: Mobiliteit en locatie

Ter voorbereiding van een doctoraat, wetenschappelijk onderzoek verrichten in bovenvermeld vakgebied.


Context

De kandidaat voert onderzoek uit in het onderzoekscentrum MOBI (mobi.vub.ac.be) en draagt bij tot de interdisciplinaire domeinen van transport, duurzaamheid en socio-economische beoordeling. Het onderzoek en de aanpak worden volledig ingebed in de onderzoeksprojecten van MOBI in overeenstemming met de vaardigheden en kennis van de kandidaat. Het doel is om een doctoraat af te ronden.


Taken

 • De kandidaat voert onderzoek uit op het gebied van autonome voertuigen.
 • De kandidaat zal in eerste instantie werken aan het project rond Autonome Shuttles op de Healthy Campus Brussels.
 • Zij/hij zal onderzoeksrapporten schrijven en onderzoeksresultaten valoriseren in populaire en academische publicaties.
 • Zij/hij zal onderzoeksresultaten presenteren tijdens internationale workshops en conferenties.
 • Zij/hij zal bijdragen aan openbare verspreidingsactiviteiten.
 • Zij/hij zal workshops en conferenties organiseren in overeenstemming met de vereisten van de onderzoeksprojecten.

Vragen over inhoud?

Contacteer Prof. Lieslot Vanhaverbeke op +32 (0)2 621 21 15 of via Lieslot.vanhaverbeke@vub.be.

Profiel

De kandidaat heeft:

 • Een master in handelsingenieur, burgerlijk ingenieur, transport, transportplanning, economie, informatica, wiskunde of aanverwante discipline.
 • Interesse in mobiliteit met sterke kwantitatieve methodologische vaardigheden.
 • Goede kwalitatieve onderzoeksvaardigheden zijn een voordeel.
 • De mogelijkheid om samen te werken met andere onderzoekers binnen MOBI en daarbuiten, evenals het vermogen om alleen te werken.
 • Sterke mondelinge en schriftelijke communicatie in het Engels, goede kennis van het Nederlands is een must en van het Frans is een voordeel.
 • Het vermogen om effectief te communiceren met een breed scala aan partners.
 • Goed tijdmanagement en planningsvaardigheden, met het vermogen om strakke deadlines te halen en effectief te werken onder druk.
 • Goede kennis van Microsoft Excel.
 • Aanvullende software (zoals R, GIS, MATLAB, OPL etc.), solide statistisch kennis en codeertaalvaardigheden zijn ook een pluspunt.

Kandidaten die hun MSc-diploma nog niet hebben behaald, kunnen zich aanmelden en deelnemen aan de selectieprocedure, maar moeten een bewijs van inschrijving in hun MSc-programma aanbieden en moeten aan alle diplomavereisten voldoen voordat zij hun functie bij VUB-MOBI beginnen.

Geen werkzaamheden verricht hebben in het kader van een mandaat als assistent bezoldigd ten laste van de werkingsmiddelen, gedurende meer dan 12 maanden (gecumuleerd).

De effectieve uitwerking van de doctoraatsbeurs is onderworpen aan de opschortende voorwaarde van inschrijving van de bursaal als doctoraatsstudent aan de universiteit.

Vrouwelijke kandidaten worden in het bijzonder aangemoedigd om zich kandidaat te stellen.

Aanbod

Als werknemer van de Vrije Universiteit Brussel beweeg je je dagelijks in een dynamische, diverse en veeltalige omgeving. Onze campussen zijn allebei gelegen in het midden van een groene oase aan de rand van het centrum van de hoofdstad van Vlaanderen, België en Europa. Dat centrum, met al zijn mogelijkheden, bereik je met het openbaar vervoer in minder dan een halfuur.

In functie van je ervaring en je academische merites ontvang je een salaris in een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd. Standaard hoort daar een hospitalisatieverzekering en het kosteloos gebruik van het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer bij. Fiets je liever naar je werk, dan staat daar ook een vergoeding tegenover. Op beide campussen staan uitgebreide sportaccommodaties tot je beschikking en een kinderdagverblijf bevindt zich op wandelafstand.

Meer info vind je op de www.vub.ac.be onder de rubriek ‘ toekomstige werknemers’.

 • Voorziene startdatum: Indiensttreding zo snel mogelijk
 • Looptijd/duur contract: 1 jaar (hernieuwbaar)
 • Inwachtingstermijn: 19/02/2019
Solliciteren kan uitsluitend ONLINE (via de website van de VUB)

De kandidaatstelling bevat ten minste volgende bijlagen:

 • een beknopt CV
 • het academisch dossier met alle relevante elementen
 • een bondige motivering van de kandidaatstelling met inbegrip van een toelichting over de uitbouw van het toekomstig onderzoek (uw specifieke onderzoeksinteresse en de manieren waarop uw interesses aansluiten op lopend onderzoek binnen de VUB-MOBI-groep)
 • diploma’s.

 • Online op:do 7 februari 2019
 • Locatie: Brussel

VUB

Pleinlaan 2
1050 Brussel
België

Interesse?

Voor meer informatie:
Bel NATACHA BOSCHAERT
op het nummer: 02/629 39 06
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]